GRADUATORIE DI ISTITUTO PERSONALE DOCENTE II – III FASCIA A.S. 2022/2023

Data: 09/09/2022

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DI ISTITUTO PERSONALE DOCENTE II -III FASCIA A.S. 2022/2023

FIRMATO_Pubblicazione Graduatorie di istituto docenti II-III Fascia

Download Anteprima

GRADUATORIA_INCROCIATA_MMMM_FSC1__29082022 (1)

Download Anteprima

GRADUATORIA_INCROCIATA_MMMM_FSC2__29082022 (1)

Download Anteprima

GRADUATORIA_ISTITUTO_AC56_TAB3__30082022

Download Anteprima

GRADUATORIA_ISTITUTO_A022_TAB3__30082022

Download Anteprima

GRADUATORIA_ISTITUTO_A023_TAB3__30082022

Download Anteprima

GRADUATORIA_ISTITUTO_A023_TAB4__30082022

Download Anteprima

GRADUATORIA_ISTITUTO_A001_TAB4__30082022 (2)

Download Anteprima

GRADUATORIA_ISTITUTO_A001_TAB3__30082022

Download Anteprima

GRADUATORIA_ISTITUTO_A022_TAB4__30082022

Download Anteprima

GRADUATORIA_ISTITUTO_A028_TAB4__30082022

Download Anteprima

GRADUATORIA_ISTITUTO_AC25_TAB3__30082022

Download Anteprima

GRADUATORIA_ISTITUTO_ADAA_TAB8__30082022

Download Anteprima

GRADUATORIA_ISTITUTO_AC56_TAB4__30082022

Download Anteprima

GRADUATORIA_ISTITUTO_EEEE_TAB1__30082022

Download Anteprima

GRADUATORIA_ISTITUTO_A049_TAB3__30082022 (1)

Download Anteprima

GRADUATORIA_ISTITUTO_AM56_TAB4__30082022

Download Anteprima

GRADUATORIA_ISTITUTO_AB25_TAB3__30082022

Download Anteprima

GRADUATORIA_ISTITUTO_AA25_TAB3__30082022

Download Anteprima

GRADUATORIA_ISTITUTO_AJ56_TAB3__30082022

Download Anteprima

GRADUATORIA_ISTITUTO_ADAA_TAB7__30082022

Download Anteprima

GRADUATORIA_ISTITUTO_AA25_TAB4__30082022

Download Anteprima

GRADUATORIA_ISTITUTO_A028_TAB3__30082022

Download Anteprima

GRADUATORIA_ISTITUTO_AF56_TAB3__30082022

Download Anteprima

GRADUATORIA_ISTITUTO_A060_TAB3__30082022 (1)

Download Anteprima

GRADUATORIA_ISTITUTO_EEEE_TAB2__30082022

Download Anteprima

GRADUATORIA_ISTITUTO_A030_TAB3__30082022

Download Anteprima

GRADUATORIA_ISTITUTO_AB25_TAB4__30082022

Download Anteprima

GRADUATORIA_ISTITUTO_A030_TAB4__30082022

Download Anteprima

GRADUATORIA_ISTITUTO_AG56_TAB4__30082022

Download Anteprima

GRADUATORIA_ISTITUTO_AB56_TAB4__30082022

Download Anteprima

GRADUATORIA_ISTITUTO_ADEE_TAB7__30082022

Download Anteprima

GRADUATORIA_ISTITUTO_A049_TAB4__30082022

Download Anteprima

GRADUATORIA_ISTITUTO_AB56_TAB3__30082022

Download Anteprima

GRADUATORIA_ISTITUTO_AM56_TAB3__30082022

Download Anteprima

GRADUATORIA_ISTITUTO_ADEE_TAB8__30082022

Download Anteprima

GRADUATORIA_ISTITUTO_AC25_TAB4__30082022

Download Anteprima

GRADUATORIA_ISTITUTO_AAAA_TAB2__30082022

Download Anteprima

GRADUATORIA_ISTITUTO_AF56_TAB4__30082022

Download Anteprima

GRADUATORIA_ISTITUTO_AJ56_TAB4__30082022

Download Anteprima

GRADUATORIA_ISTITUTO_ADMM_TAB7__30082022

Download Anteprima

GRADUATORIA_ISTITUTO_ADMM_TAB8__30082022

Download Anteprima

GRADUATORIA_ISTITUTO_AAAA_TAB1__30082022 (1)

Download Anteprima

GRADUATORIA_ISTITUTO_A060_TAB4__30082022

Download Anteprima